რენტგენის კაბინეტი


რენტგენის კაბინეტი

ექიმები


გივი მესხია

ექიმი-რადიოლოგი