12 მაისს მსოფლიო ექთნების საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს.

12 მაისს მსოფლიო ექთნების საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს.