ქირურგიის ეროვნული ცენტრის მორიგი უფასო გასინჯვის აქცია ბაზალეთში.

ქირურგიის ეროვნული ცენტრის მორიგი უფასო გასინჯვის აქცია ბაზალეთში.