• ვასილ გერგედავა
  პოზიცია
  ექიმი-რადიოლოგი
  განათლლება
  ვასილ გერგედავა
  განათლება - კვალიფიკაცია:

  2016წ - სახელმწიფო სერთიფიკატი: მაგნიტურ–რეზონანსული ტომოგრაფიის სპეციალისტი
  2015წ
  - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი. კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. პროფესიული  მზადების კურსი - მაგნიტურ–რეზონანსული ტომოგრაფია.
  2011წ დეკემბერი - სახელმწიფო სასერთიფიკაციო გამოცდა:
  სპეციალიზაცია: კომპიუტერული ტომოგრაფიის სპეციალისტი.
  2011წ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი. კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. პროფესიული მზადების კურსი - კომპიუტერულ ტომოგრაფიული დიაგოსტიკა
  2010წ დეკემბერი - სახელმწიფო სასერთიფიკაციო გამოცდა-აკადემიური ხარისხი: ექიმი სამედიცინო რადიოლოგიაში.
  2008-2010წ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის    დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი. სარეზიდენტო პროგრამა - სამედიცინო რადიოლოგია.
  2002-2008წ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მედიცინის ფაკულტეტი. სპეციალობა – სამკურნალო საქმე; აკადემიური ხარისხი: დიპლომირებული მედიკოსი

  მუშაობის გამოცდილება:
  2014წ- ს.ს. "კ.ერისთავის სახ.ექპერიმენტალური და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი".
  2013წ-2014 - შ.პ.ს „მედჯორჯია“ - ექიმი რადიოლოგი, კომპიუტერული ტომოგრაფიის განყოფილების ხელმძღვანელი.
  2012წ-2014 - შ.პ.ს. „თბილისის პირველი კლინიკური საავადმყოფო“ - ექიმი რადიოლოგი.  კომპიუტერული ტომოგრაფიის განყოფილება.
  2013წ - აკ. ოთარ ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი. ექიმი-რადიოლოგი. კომპიუტერული ტომოგრაფიის განყოფილება.

  სიახლეები