• ეკა იმედაშვილი
  პოზიცია
  ჰემატოლოგი
  განათლლება
  ეკა იმედაშვილი

  ავტობიოგრაფიული მონაცემები

  განათლება
  1991-1993 ინტერნატურა. ე.ფიფიას სახ.ბავშვთა საავადმყოფო
  1985-1992 თსსი  პედიატრიული ფაკულტეტი
  1972-1983              №1 ექსპერ.სკოლა  სამუშაო გამოცდილება
  2014 -დღემდე    ქირურგიის ეროვნული ცენტრი სისხლის დაავადებათა
  დეპარტამენტის უფროსი
  2012- 2014            ჰემატოლოგიისა და ტრანსფუზიოლოგიის ს/კ ინსტიტუტის ექიმი
  ჰემატოლოგი
  2010-2012             ჰემატოლოგიისა და ტრანსფუზიოლოგიის ს/კ ინსტიტუტის
  თერაპიული განყოფილების გამგე
  2009-2010             ჰემატოლოგიისა და ტრანსფუზიოლოგიის ს/კ ინსტიტუტის
  თერაპიული განყოფილების გამგის მოვალეობის შემსრულებელი
  1996-2010 ჰემატოლოგიისა და ტრანსფუზიოლოგიის ს/კ ინსტიტუტის თერაპიული განყოფილების ექიმი ორდინატორი
  1995-1997 ჰემატოლოგიისა და ტრანსფუზიოლოგიის ს/კ ინსტიტუტის კლ.
  დისპანსერული განყოფილების ექიმი თერაპევტი
  1992-1995             ე.ფიფიას სახ. რკინიგზის საავადმყოფო. კლინიკური ჰემატოლოგი
  1991-1992             ე.ფიფიას სახ.რკინიგზის საავადმყოფო.ექიმი ინტერნი
  1989-1990             პედიატრიის  ს/კ   ინსტიტუტი.  მედდა
  1983-1985             ნ.კახიანის სახ. რკინიგზის საავადმყოფო. სანიტარი


  კვალიფიკაცია
  2002 15.04.        სახელმწიფო სერთიფიკატი ჰემატოლოგიაში
  2002 15.04          სახელმწიფო სერთიფიკატი ჰემატოლოგია- ტრანსფუზიოლოგიაში
  2010 10.10          სუბსპეციალობის მოწმობა ონკოჰემატოლოგიაში


  გამოქვეყნებული შრომები:
  „ალბუმინის  ტრანსფუზიის  დადებითი როლი  მწვავე   რადიაციული დაავადების დროს.“ 2003 წ სტამბოლი. ევროპის ტრანსფუზიოლოგთა VIII საერთაშორისო კონგრესის ცნობარი.


  სტაჟირება, ტრეინინგები , ფორუმები, კონფერენციები
  25-29.11.02 წ.   საერთაშოროსო ატომური სააგენტოს ტრეინინგი.თბილისი. სერთიფიკატი.
  5-7. 07.  03 წ.    ევროპის ტრანსფუზიოლოგთა VIII საერთაშორისო კონგრესი.სტამბოლი.სერთიფიკატი.
  6-30.12.05წ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო. მოსკოვი. ტრეინინგი. სერთიფიკატი.
  4.06.-19.09 .07წ ჰოსპიტალური სექტორის მენეჯმენტი. სასწავლო პროგრამა.მოწმობა.
  17-18.06.09წ  არაჰოჯკინის ლიმფომათა მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები.   კიშინიოვო.კონფერენცია. სერთიფიკატი.
  10-13.06.10 წ. ევროპის ჰემატოლოგთა კონგრესი. ბარსელონა. სერთიფიკატი.
  8-9.  06.12წ.  ქართულ -ამერიკული სამედიცინო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის                 ასოციაცია. სერთიფიკატი.
  უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამა
  2003 წ    „საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვა საუკუნეთა მიჯნაზე,რეალობა და პერსპექტივები.“
  2003წ    „ტრანსფუზიოლოგთა აქტუალური საკითხები.“
  2005წ     „კლინიკური ტრანსფუზიოლოგიის საკითხები.“
  2005წ    „კლინიკური ჰემატოლოგია პრაქტიკოს ექიმთათვის.“
  2006წ    „ლეიკემიები და ლეიკემოიდური რეაქციები.“
  2006წ   „რკინადეფიციტური ანემიის გავრცელება და მიმდინარეობის თავისებურება საქართველოში,კლინიკა, დიაგნოსტიკა  და  მკურნალობა.“
  2006წ   „კომპონენტური ტრანსფუზიული თერაპია.“
  2006წ   „მოსახლეობის კიბოთი ავადობისა და კვდომის პრევენცია.“
  2007წ   „ჰემოტრასფუზიების მიზნობრივი გამოყენება მედიცინის სხვადასხვა დარგში.“