• ლანა რიჟამაძე
  პოზიცია
  ექიმი-რადიოლოგი
  განათლლება
  ლანა რიჟამაძე

  პროფესიული გამოცდილება:

  2016წ-დღემდე
  ქ.რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო ექიმი რადიოლოგი: მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია.          
  2015წ-დღემდე შპს თბილისის  გულისა და სისხლძარღვთა კლინიკა. ექიმი რადიოლოგი: ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა,კომპიუტერული ტომოგრაფია.
  2013-2014წ შპს ღია გული. ექიმი რადიოლოგი (ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა).
  2013-2013წ შპს თბილისის პირველი კლინიკური საავადმყოფო. ექიმი რადიოლოგი-ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა.
  2012წ-დღემდე ს.ს კ.ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტალური და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი.
  ექიმი რადიოლოგი: ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია.
  2012-2013წ ქ.რუსთავის #1 დიაგნოსტიკური ცენტრი. ექიმი რადიოლოგი: ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა.    

  განათლება:

  2016წ.
  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დიპლომისშემდგომი  სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი.კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, პროფესიული მზადების კურსი-კომპიუტერულ ტომოგრაფიული დიაგნოსტიკა.  
  2015წ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დიპლომისშემდგომი  სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი. კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი,  პროფესიული მზადების კურსი-მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია.            
  2014წ ერთ თვიანი დოპლეროგრაფიის კურსი კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში.
  2006-2009წ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი
  პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი. კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი,სარეზიდენტო პროგრამა - სამედიცინო რადიოლოგია.                                      
  2002-2006წ პეტრი შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია,ფაკულტეტი სამკურნალო.
  2000-2002წ ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტი,ფაკულტეტი-სამკურნალო.
  1999-2000წ უმაღლასი სამედიცინო სკოლა  „აიეტი“ , მოსამზადებელი კურსი.