• სოფიო ფუტურიძე
    პოზიცია
    ექიმი–ენდოკრინოლოგი
    განათლლება
    სოფიო ფუტურიძე