რა გავლენას ახდენს მშობლების განქორწინება შვილის ჯანმრთელობაზე?

განქორწინება მშობლისთვისაც და ბავშვისთვისაც ძალიან დიდი სტრესია.