რა განსაზღვრავს ჯანმრთელ პირის ღრუს გენეტიკა თუ პირადი ჰიგიენა?

რა განსაზღვრავს ჯანმრთელ პირის ღრუს გენეტიკა თუ პირადი ჰიგიენა?

როცა საკითხი პირის ღრუს ჯანმრთელობას ეხება იბადება შეკითხვა რა უფრო მეტად მნიშვნელოვანია გენეტიკა თუ პირადი ჰიგიენა?