ქალბატონებო, თქვენი აზრით, რამდენი კალორიით მეტს ითვისებთ სამსახურში არაჯანსაღად კვების გამო?

ქალბატონებო, თქვენი აზრით, რამდენი კალორიით მეტს ითვისებთ სამსახურში არაჯანსაღად კვების გამო?

ქალბატონები ყოველწლიურად 100 000–ით მეტ კალორიას ითვისებენ.

რა განსაზღვრავს ჯანმრთელ პირის ღრუს გენეტიკა თუ პირადი ჰიგიენა?

რა განსაზღვრავს ჯანმრთელ პირის ღრუს გენეტიკა თუ პირადი ჰიგიენა?

როცა საკითხი პირის ღრუს ჯანმრთელობას ეხება იბადება შეკითხვა რა უფრო მეტად მნიშვნელოვანია გენეტიკა თუ პირადი ჰიგიენა?