რას გრძნობს მამაკაცი, როცა აცნობიერებს, რომ ოჯახში მთავარი მარჩენალი აღარაა?

სავსებით შესაძლებელია, მამაკაცს განუვითარდეს სტრესი თუ ოჯახში მთავარი მარჩენალი აღარ იქნება.