რა არის ლაიმის დაავადება?

ლაიმის დაავადება ბაქტერიული ინფექციაა.