რა უნდა ვიცოდეთ პანიკური აშლილობის შესახებ?

შფოთვა ფსიქოვეგეტატიური წონასწორობის დარღვევის სუბიექტური ასახვაა.