რა არის როზაცეა?

როზაცეა ანუ ვარდისფერი ფერიმჭამელები კანის ერთ–ერთი გავრცელებული დაავადებაა.