რას გრძნობს მამაკაცი, როცა აცნობიერებს, რომ ოჯახში მთავარი მარჩენალი აღარაა?

რას გრძნობს მამაკაცი, როცა აცნობიერებს, რომ ოჯახში მთავარი მარჩენალი აღარაა?

სავსებით შესაძლებელია, მამაკაცს განუვითარდეს სტრესი თუ ოჯახში მთავარი მარჩენალი აღარ იქნება.