როგორ ავადდება ადამიანი სტრესის გამო?

ფსიქოლოგიური სტრესი დაავადების გამომწვევი ცნობილი რისკ–ფაქტორია.