ინფორმაციის ხანგრძლივი დროით დამახსოვრებისთვის, ტექსტი ხმამაღლა წაიკითხეთ

ინფორმაციის ხანგრძლივი დროით დამახსოვრებისთვის, ტექსტი ხმამაღლა წაიკითხეთ

მეცნიერები მეხსიერების გაუმჯობესების მარტივ ხერხზე საუბრობენ.