მიკროტია - როცა ყურის ფორმა განუვითარებელია

მიკროტია - როცა ყურის ფორმა განუვითარებელია

მიკროტია მდგომარეობაა, როდესაც ბავშვი დაბადებულია დეფორმირებული ყურით ან პატარას ყური არ აქვს.