რა ფუნქცია აკისრია კალციუმს?

ცნობილია, რომ კალციუმი ძლიერი ძვლის საწინდარია.