რა არის მეტაბოლური სინდრომი?

რა არის მეტაბოლური სინდრომი?

მეტაბოლური სინდრომი არის ორგანიზმში აღმოცენებულ იმ ცვლილებათა ერთობლიობა, რომელიც ნივთიერებათა ცვლის ღრმა დარღვევებს იწვევს.