ყველაზე დიდი სტრესი საყვარელი ადამიანის გარდაცვალებაა

ყველაზე დიდი სტრესი საყვარელი ადამიანის გარდაცვალებაა

  • 16 მარტი 2017

სტრესი იმ დამცავი ფიზიოლოგიური რეაქციების ერთობლიობაა, რომლებიც ორგანიზმში გარემოს მავნე ფაქტორების ზემოქმედების საპასუხოდ, მათგან დასაცავად წარმოიშობა.