ენდოვასკულური ქირურგია

ენდოვასკულური ქირურგია

ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში ფუნქციონირებს ჰიბრიდული საოპერაციო, რომელიც აღჭურვილია „SHIMADZU“–ს ორმკლავიანი ანგიოგრაფით „Trinias B12“. მსგავსი აპარატი ექსკლუზიურია რეგიონში და უნიკალური ოპერაციების ჩატარების შესაძლებლობას იძლევა. ანგიოგრაფი ზედმიწევნით აკმაყოფილებს ენდოვასკულური ნეიროქირურგიის მოთხოვნებს. მისი უპირატესობაა 2 მკლავი, რომელიც შეუცვლელია ამ ტიპის ჩარევების დროს გამოსახულების მაქსიმალური ხილვადობის მისაღწევად. ანგიოგრაფზე სამუშაოდ რამდენიმე ექიმი გადამზადდა უცხოეთში, შესაბამისად, ჩვენი კლინიკის ქირურგები ატარებენ ურთულეს მანიპულაციებს.