რა უნდა გაითვალისწინოთ თუ თქვენს მშობელს ბიპოლარული აშლილობა ჰქონდა?

რა უნდა გაითვალისწინოთ თუ თქვენს მშობელს ბიპოლარული აშლილობა ჰქონდა?

თუ თქვენს მშობლებს ბიპოლარული აშლილობა ჰქონდათ, სტატია ყურადღებით წაიკითხეთ.