ნაყოფის ტვინის განვითარებაზე ზემოქმედებს არა მხოლოდ ფეხმძიმის, არამედ მამის ჯანმრთელობის მდგომარეობაც

ნაყოფის ტვინის განვითარებაზე ზემოქმედებს არა მხოლოდ ფეხმძიმის, არამედ მამის ჯანმრთელობის მდგომარეობაც

სტრესის ქვეშ მყოფი მამის ბავშვები პოსტტრავმული სტრესული აშლილობისა და დეპრესიის რისკის წინაშე არიან.