რთულად შეხორცებადი ჭრილობის თანამედროვე მართვა და მენეჯმენტი

ქირურგიის ეროვნულ ცენტრს ეწვივნენ ბელარუსი ექიმები.