ჩვენი კლინიკა მასმედიაში

ქირურგიის ეროვნული ცენტრის შესახებ დაბეჭდილი სტატიები ქართულ და უცხოურ მედია სივრცეში