• ირინა ჯობავა
  პოზიცია
  რადიაციული ონკოლოგი, ბრაქითერაპევტი
  ირინა ჯობავა

  1998-2004 წწ.  სოხუმის  ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი, დიპლომირებული მედიკოსის აკადემიური ხარისხი.

  სახელმწიფო სერტიფიკატები სპეციალობებში:

  სამედიცინო რადიოლოგია - სერია I ა 60   001163   

  რადიაციული თერაპია - სერია I ა 95 01333                   

  დიპლომისშემდგომი განათლება 

  2004-2009 წწ.  ა.ღვამიჩავას სახელობის ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი, სხივური თერაპიის დეპარტამენტის უმცროსი ექიმი, რეზიდენტი რადიაციული ონკოლოგია; 

  2006-2008 წწ. კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი (ფ.თოდუას სამედიცინო დიაგნოსტიკურ ცენტრში) რეზიდენტურა, სამედიცინო რადიოლოგია;

  2008 წელი კომპიუტერულ-ტომოგრაფიული დიაგნოსტიკა /სერტიფიკატი/ მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი (ფ.თოდუას სამედიცინო დიაგნოსტიკურ ცენტრში) რეზიდენტურის პროგრამა; 

  2007 წელი „რადიოიზოტოპური დიაგნოსტიკა“ ბირთვული მედიცინა  /სერტიფიკატი/კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი (ფ. თოდუას სამედიცინო დიაგნოსტიკურ ცენტრში) რეზიდენტურის პროგრამა;

  2007 წელი მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია /სერტიფიკატი/ კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი (ფ.თოდუას სამედიცინო დიაგნოსტიკურ ცენტრში) რეზიდენტურის პროგრამა.

  2010 წელი IAEA-საერთაშორისო სერტიფიკატი „რადიაციული ონკოლოგიის ასპექტები ბრაქითერაპიაში“ და „რადიაციული თერაპია და ჯანმრთელობა“, კაუნასის საუნივერსიტეტო კლინიკის ბაზა რადიოთერაპიის და ონკოლოგიის დეპარტამენტების ბაზაზე;

  სასწავლო-სამუშაო ვიზიტი ლიტვა, კაუნასი – პროსტატის კიბოს მკურნალობა LDR-ბრაქითერაპია (იოდის რადიოაქტიური  მარცვლების გამოყენებით) და  HDR  Iri-192 ბრაქითერაპია, თავ-კისრის კიბოს მკურნალობა HDR  Iri-192 ბრაქითერაპიის გამოყენებით, გინეკოლოგიური კიბოს რადიოთერაპიული მკურნალობის მეთოდი ტელეთერაპიის და  ბრახითერაპიის საკითხები Fellowship;

  2013 წელი IAEA-საერთაშორისო სერტიფიკატი „რადიოიზოტოპური და რადიაციული თერაპია“ (რომელიც მოიცავს პროსტატის, თავ–კისრის, სარძევე ჯირკვლის ბრახითერაპიას) კიოლნის საუნივერსიტეტო კლინიკა რადიაციული დეპარტამენტი სასწავლო-პრაქტიკული კურსი, ქალაქი კიოლნი, გერმანია Fellowship.

  სამუშაო გამოცდილება

  მუშაობს ქირურგიის ეროვნული ცენტრის რადიოთერაპიის დეპარტამენტში რადიაციული ონკოლოგის, ბრაქითერაპევტის თანამდებობაზე;

  2013 წლიდან დღემდე სს უნივერსალური სამედიცინო ცენტრის ონკოლოგიის ეროვნული ცენტრის რადიაციული ონკოლოგიის დეპარტამენტის ექიმი-რადიოთერაპევტი, ბრაქითერაპევტი;

  2011–2013 წწ. შპს ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრის სხივური გინეკოლოგიის ბრაქითერაპიის განყოფილება, რადიოთერაპევტი, ბრაქითერაპევტი;

  2009–2011 წწ. ა.ღვამიჩავას სახელობის ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი, სხივური გინეკოლოგიის განყოფილება, სხივური თერაპევტი, ბრაქითერაპევტი;

  2004–2009 წწ. ა.ღვამიჩავას სახელობის ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრის სხივური გინეკოლოგიის განყოფილების უმცროსი ექიმი.

  საქართველოს რადიოლოგთა ასოციაციის, ონკოლოგთა ასოციაციის, ახალგაზრდა ონკოლოგთა ასოციაციის, ESTRO, ESGO-ს წევრი.

  ფლობს ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებს.