• შორენა ესიაშვილი
  პოზიცია
  ექიმი-სხივური თერაპევტი
  შორენა ესიაშვილი

  2017 წელი ტრენინგი რადიაციულ ონკოლოგიაში, უნივერსიტეტის რადიაციული ონკოლოგიის დეპარტამენტი (აშშ. ატლანტა);

  2017 წელი ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ტრენინგი პოზიტრონ-ემისიურ ტომოგრაფიაში ქ.ბრესციის საუნივერსიტეტო კლინიკის ბირთვული მედიცინის დეპარტამენტი (იტალია);

  2012 წელი ტრენინგი პოზიტრონ-ემისიურ ტომოგრაფიაში. მედიქალ პარკის საუნივერსიტეტო კლინიკა (სტამბოლი, თურქეთი);

  2010 წელი ტრენინგი ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებათა რადიოაქტიური იოდით მკურნალობასა და პოზიტრონ-ემისიურ ტომოგრაფიაში, ემორის უნივერსიტეტის ნუკლეარული მედიცინის დეპარტამენტი;

  2008 წელი ვარიანის კორპორაციის ტრენინგი რადიაციულ ონკოლოგიაში, ემორის უნივერსიტეტის რადიაციული ონკოლოგიის დეპარტამენტი;

  2007 წელი ვარიანის კორპორაციის ტრენინგი რადიაციულ ონკოლოგიაში, ემორის უნივერსიტეტის რადიაციული ონკოლოგიის დეპარტამენტი (აშშ);

  2006 წელი ტრენინგი სარძევე ჯირკვლის მამოგრაფიასა და მაგნიტურ-რეზონანსულ კვლევაში, ემორის უნივერსიტეტის სარძევე ჯირკვლის კვლევის ცენტრი (აშშ);

  1987-1993 წწ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტი.

  სამუშაო გამოცდილება

  ქირურგიის ეროვნული ცენტრის რადიოთერაპიის დეპარტამენტი, ექიმი-სხივური თერაპევტი;

  2013 წლიდან დღემდე ქ.თბილისის მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო ჰოსპიტლის საუნივერსიტეტო კლინიკის ბირთვული მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;
  2009-2012 წწ. ქ.თბილისის მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო ჰოსპიტალი,საუნივერსიტეტო კლინიკა, სხივური თერაპიის განყოფილება, ექიმი-სხივური თერაპევტი;

  2005-2009 წწ. ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი, სხივური თერაპიის განყოფილება, ექიმი-სხივური თერაპევტი;

  2004-2005 წწ. სამეცნიერო კვლევის ასისტენტი, რადიოლოგიის დეპარტამენტი, ბირთვული მედიცინის განყოფილება, ემორის უნივერსიტეტი (აშშ);

  1994-2004 წწ. მ.წინამძღვრიშვილის სახელობის კარდიოლოგიის ს/კ ინსტიტუტი, ექიმი-კარდიოლოგი.

  ლიცენზირება და სერტიფიცირება;

  2017 წელი სერტიფიცირება ბირთვულ მედიცინაში;

  2016 წელი სერტიფიცირება რადიაციულ ონკოლოგიაში;

  2008 წელი სერტიფიცირება რადიოლოგიაში;

  2001 წელი სერტიფიცირება კარდიოლოგიაში.

  არაერთი სამეცნიერო შრომისა და პუბლიკაციის ავტორი.

  ფლობს ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებს.