• ლიკა ხოსროშვილი
  პოზიცია
  კარდიოლოგი–თერაპევტი
  ლიკა ხოსროშვილი

  2010 წელი მინი რეზიდენტურა შინაგან მედიცინაში, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტი;

  2008–2010 წწ. მონაწილეობდა რეზიდენტების პროგრამაში: რეზიდენტების სწავლება და მომზადება პრაქტიკული და თეორიული კურსით;

  2006 წელი საკანდიდატო დისერტაცია გულსისხლძარღვთა ქირურგიაში – თემა „გულის რითმის დარღვევების ელექტროფიზიოლოგიური მაჩვენებლები მეტაბოლური სინდრომის დროს“;

  2003 წელი ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტი, კვალიფიკაციის ამაღლება კარდიოლოგიაში;

  1991–1998 წწ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სამკურნალო ფაკულტეტი, ზოგადი პროფილის ექიმი.

  სამუშაო გამოცდილება

  2014 წლიდან დღემდე მუშაობს ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში ექიმი კარდიოლოგი–თერაპევტის თანამდებობაზე;

  2013–2014 წწ. ჯანდაცვის და სოც–უზრუნველყოფის სამინისტრო;

  2012–2013 წწ. იუნონას კლინიკა, ექიმი–კარდიოლოგი;

  2010–2012 წწ. სამეცნიერო თერაპიული კლინიკა, თერაპევტ–კარდიოლოგი;

  2003–2010 წწ. თერაპიის ინსტიტუტი, ექიმი–კარდიოლოგი;

  1998–2003 წწ. სასწრაფო სამედიცინო დახმარება 03, მორიგე ექიმი.

  ფლობს ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებს.