ექიმი - ანა სამხარაძე

ანა სამხარაძე

ექიმი–რადიოლოგი

2014–2015 წწ. სუბსპეციალობის პროგრამა მაგნიტურ-რეზონანსულ ტომოგრაფიაში, კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი;

2013–2014 წწ. სუბსპეციალობის პროგრამა კომპიუტერულ-ტომოგრაფიაში, კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი;                       

2010–2013 წწ. საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო რეზიდენტურა სპეციალობით სამედიცინო რადიოლოგია;

1999–2005 წწ. ქ. მოსკოვის სეჩენოვის სახელობის სამედიცინო  აკადემია. 

სამუშაო გამოცდილება

2016 წლიდან დღემდე ქირურგიის ეროვნული ცენტრის ექიმი-რადიოლოგი (მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია);

2014 წლიდან დღემდე “ნიუჰოსპიტალი”, ექიმი-რადიოლოგი (კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია);

2006-2010 წწ. აკად. ზ. ცხაკაიას სახელობის დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრი, რადიოლოგიური განყოფილების უმცროსი ექიმი (კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია).

3 სტატიის ავტორი.

7 საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილე.

ფლობს ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებს.

სიახლეები