ექიმი - ხათუნა ნაფეტვარიძე

ხათუნა ნაფეტვარიძე

გადაუდებელი დახმარების ექიმი

განათლება

1993-2000 წწ. - საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სამკურნალო საქმე.

აკრედიტირებული რეზიდენტურის დიპლომის შემდგომი განათლების პროგრამები:

2003-2005 წწ. – საოჯახო მედიცინა;

2018 წელი  - შინაგანი მედიცინა;

2019 წელი –  გადაუდებელი მედიცინა.

ტრენინგები:

მუცლის ღრუს ორგანოების ულტრაბგერითი გამოკვლევა;

BLS, ALS - პროგრამები;

ამერიკის გულის ასოციაციის ცენტრი - MEDICLAB GEORGIA AHA.

სახელმწიფო სერთიფიკატი, ნებადართული სპეციალობა

საოჯახო მედიცინა;

შინაგანი მედიცინა;

გადაუდებელი მედიცინა.

სამუშაო გამოცდილება

2017 წლიდან დღემდე - კ. ერისთავის სახელობის ქირურგიის ეროვნული ცენტრის, გადაუდებელი დახმარების დეპარტამენტის - ექიმი;

2005 წლიდან დღემდე - გადაუდებელი დახმარებისა და კოორდინაციის ეროვნული ცენტრის 112-ის ექიმი.