ექიმი - თეიმურაზ მეგრელიშვილი

თეიმურაზ მეგრელიშვილი

გადაუდებელი დახმარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

2002–2008 წწ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, მედიცინის ფაკულტეტი, ზოგადი პროფილის ექიმი, დიპლომირებული მედიკოსის აკადემიური ხარისხი.

2009–2014 წწ. აკად. ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება.

2010 წელი სადაზღვევო კომპანია „ვესტი“, ეფექტური გაყიდვები.

2003 წელი გერმანიაში RAMSTEIN-86 საჰაერო ძალების ბაზაზე განლაგებული ამერიკის საჰაერო ძალების სამედიცინო დეპარტამენტი, პირველადი დახმარებისა და გადაუდებელი მედიცინის სიმპოზიუმი.

სამუშაო გამოცდილება

2017 წლიდან დღემდე მუშაობს ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში გადაუდებელი დახმარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე;

2015–2017 წწ. ქირურგიის ეროვნული ცენტრი, სამედიცინო ხარისხის მართვის მენეჯერი;

2014–2015 წწ. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო, სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო, საყოველთაო ჯანდაცვის მართვის დეპარტამენტი, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამების მონიტორინგის სამმართველო, მთავარი სპეციალისტი;

2014 წელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო, სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო, საყოველთაო ჯანდაცვის მართვის დეპარტამენტი, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამების მონიტორინგის სამმართველო, კაპიტაციური ტიპით დაფინანსების პროგრამაში მონაწილე პოლიკლინიკების დროებითი მონიტორინგის ჯგუფის ხელმძღვანელი;

2013–2014 წწ. სადაზღვევო კომპანია „ალფა“, სადაზღვევო, სამედიცინო ექსპერტი;

2012–2013 წწ. სადაზღვევო კომპანია „ალფა“, ურგენტული შემთხვევების მართვის მენეჯერი;

2012 წელი სადაზღვევო კომპანია „ალფა“, გაყიდვების მენეჯერი;

2011–2012 წწ. სადაზღვევო კომპანია „ტაო“, გაყიდვების დეპარტამენტის მენეჯერი;

2010–2011 წწ. სადაზღვევო კომპანია „ვესტი“, ტრენერი;

2010–2011 წწ. სადაზღვევო კომპანია „ვესტი“, გაყიდვების მენეჯერი;

2010–2011 წწ. ქ. რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო, ქირურგიული დეპარტამენტის სტაჟიორი, უმცროსი ექიმი;

2009–2010 წწ. ბერძნული სამედიცინო ფონდი „ჰიპოკრატე“, ქირურგიული დეპარტამენტის სტაჟიორი, უმცროსი ექიმი;     

2008–2010 წწ. შპს N4 კლინიკური საავადმყოფო, ქირურგიული დეპარტამენტის სტაჟიორი, უმცროსი ექიმი;

2008–2010 წწ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სიმონ ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა, ზოგადი ქირურგიის დეპარტამენტის უმცროსი ექიმი 

2002–2008 წწ. სს „საჩხერის საავადმყოფო–პოლიკლინიკური გაერთიანება“, ზოგადი ქირურგიის განყოფილების პრაქტიკანტი.

ფლობს ქართულ, გერმანულ, ინგლისურ და რუსულ ენებს.