ჟურნალი ავერსი–სხივური თერაპია უახლესი ტექნოლოგიები და კვალიფიციური მომსახურება

ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში რადიაციული თერაპიის ყველაზე თანამედროვედ აღჭურვილი დეპარტამენტი გაიხსნა.

სხივური თერაპია თანამედროვე ონკოლოგიაში სულ უფრო მეტ აქტუალობას იძენს და მკურნალობის ეს მეთოდი ონკოლოგიური პაციენტების ორ მესამედს სჭირდება.

ინტერვიუში გაეცნობით ინფორმაციას სხივური თერაპიის, სხივური ამაჩქარებლების, პერსონალისა და პაციენტთან მუშაობის შესახებ.

ჟურნალი ავერსი–სხივური თერაპია უახლესი ტექნოლოგიები და კვალიფიციური მომსახურება