ქირურგიის ეროვნული ცენტრის თანამშრომლების მოგზაურობა მალტაში.