ქირურგიის განვითარების ახალი პროექტი უცხოელ პროფესიონალებთან ერთად