• ირაკლი ფერაძე
    პოზიცია
    ექიმი–სისხლძარღვთა პლასტიკური ქირურგი მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი
    განათლლება
    ირაკლი ფერაძე