ევროპის რადიაციულ ონოკოლოგთა კონგრესი ESTRO 2024

ევროპის რადიაციულ ონოკოლოგთა კონგრესი ESTRO 2024

ქირურგიის ეროვნული ცენტრი დაესწრო ევროპის რადიაციულ ონოკოლოგთა კონგრესს

ტრადიციულად ქირურგიის ეროვნული ცენტრი დაესწრო ევროპის რადიაციულ ონოკოლოგთა კონგრესს ESTRO 2024-ს და გაეცნო უახლეს მიღწევებს.

 

წამყვან ონკოლოგიურ კონგრესზე ქირურგიის ეროვნული ცენტრის რადიაციულმა დეპარტამენტმა წარადგინა ნაშრომი კაპოშის სარკომის შესახებ e-Poster-ის ფორმატში.

 

სტატიაში დამუშავებულია კლინიკური პრაქტიკისთვის აქტუალური საკითხები, რამაც დიდი დაინტერესება გამოიწვია ონკოლოგიურ საზოგადოებაში.

ესტრო-2024

გისურვებთჯანმრთელობას!