ქირურგიის ეროვნული ცენტრის კლინიკა “ახალ სიცოცხლეში” ჩატარდება ახალგაზრდა ონკოლოგთა ასოციაციის ეგიდით ორგანიზებული ყოველთვიური შეხვედრა

ქირურგიის ეროვნული ცენტრის კლინიკა “ახალ სიცოცხლეში”  ჩატარდება ახალგაზრდა ონკოლოგთა ასოციაციის  ეგიდით ორგანიზებული ყოველთვიური შეხვედრა

კლინიკა “ახალ სიცოცხლეში” ჩატარდება ახალგაზრდა ონკოლოგთა ასოციაციის ეგიდით ორგანიზებული ყოველთვიური შეხვედრა.

ღონისძიების უშუალო მონაწილეები და მომხსენებლები იქნებიან სხივური თერაპიის ამერიკელი ექსპერტები ემორის უნივერსიტეტიდან.  

შეხვედრის თემაა „ონკოლოგიური დაავადებების მულტიდისციპლინური მართვა და მისი გავლენა მკურნალობის საბოლოო შედეგზე“.  

იხილეთ დღის  წესრიგი:

  • 18:00–შეხვედრის გახსნა;
  • 18:10–უროგენიტალური ონკოლოგიური დაავადებების რადიოთერაპიული მკურნალობა – პროფესორი პიტერ ჯონსტონი;
  • 18:30 – ონკოგინეკოლოგიური დაავადებების რადიოთერაპიული მკურნალობა – პროფესორი ჯეი შელტონი;
  • 18:50 – ლიმფომების რადიოთერაპიული მკურნალობა  – პროფესორი ნათია ესიაშვილი;
  • 19:20 – დისკუსია, ახალგაზრდა ონკოლოგთა ასოციაციის საინტერესო კლინიკური შემთხვევების განხილვა;
  • 19:40 – ფურშეტი;
  • 20:30 – დასასრული.

 

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, გაიარონ რეგისტრაცია 17:30–დან 18:00–მდე კლინიკა „ახალ სიცოცხლეში“.