სროლა თბილისში

სროლა თბილისში

ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში გადმოყვანილი ერთ ერთი დაჭრილი. აღსრულების ეროვნულ ბიუროსთან დაჭრილს

ქირურგიული და ტრავმატოლოგიური ოპერაცია ჩაუტარდა წარმატებით. ამ ეტაპისთვის მდგომარეობა მძიმეა მაგრამ სტაბილური.