ენდოსკოპია

დეპარტამენტები

ქირურგიის ეროვნული ცენტრი აღჭურვილია თანამედროვე ენდოსკოპიური აპარატურით (Olympus Exera 170), რომელიც საშუალებას იძლევა დავადგინოთ საყლაპავის, კუჭის, 12გოჯა და მსხვილი ნაწლავის ნებისმიერი პათოლოგია, მათ შორის ნაადრევი სიმსივნური პროცესები ე.წ. IN SITU.

რას გთავაზობთ ენდოსკოპია?

აღნიშნული ენდოსკოპიური აპარატურით შესაძლებელია სხვა ბევრი მანიპულაციის შესრულება სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის მიზნით.

ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში ტარდება:

დეპარტამენტები

ექიმები

სიახლეები

აქციები