მორფოლოგიური ლაბორატორია

დეპარტამენტები

მორფოლოგიური ლაბორატორიის ძირითადი მიზანია ბიოფსიური და ოპერციული მასალის მორფოლოგიური დიაგნოსტირება, ინტრაოპერაციული კვლევის ჩატარება, რაც მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრის საფუძველს წარმოადგენს.

ამასთან, წარმოებს  მასალის (ბიოფსიური, ოპერაციული) მეცნიერული დამუშავება, ციტოლოგიური გამოკვლევები.

მორფოლოგიურ ლაბორატორიაში მოღვაწეობენ გამოცდილი  მედიცინის მუშაკები. მუდმივად მიმდინარეობს მათი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის ამაღლება, სამეცნიერი კონფერენციებში მონაწილეობა (როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივი).

უახლოეს მომავალში იგეგმება კვლევის თანამედროვე მეთოდების დანერგვა (PCR), ექსპერიმენტული კვლევების ჩატარება.

დეპარტამენტები