ქირურგიის ეროვნული ცენტრის 70 წლის იუბილე

ქირურგიის ეროვნული ცენტრის 70 წლის იუბილე