ქირურგიის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო ფორუმი თემაზე ონკოლოგიურ დაავადებათა დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები.

ქირურგიის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო ფორუმი თემაზე ონკოლოგიურ დაავადებათა დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები.