პირველად საქართველოში ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილი ადაპტაციური სხივური ამაჩქარებელი