სამეცნიერო კონფერენცია ბირთვული მედიცინა ონკოლოგიაში – პულსი TV