სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც ქირურგიის ეროვნული ცენტრის დაარსების თარიღს ეძღვნება