კომპიუტერული ტომოგრაფი

კომპიუტერული ტომოგრაფი

TOSHIBA Aquilion RXL

ქირურგიის ეროვნული ცენტრი აღჭურვილია მრავალშრიანი კომპიუტერული ტომოგრაფით „Toshiba aquilion RXL“, რომელიც თავის კლასში უპირობო ლიდერია.

კომპიუტერული ტომოგრაფიის სისტემებში გამოსახულების მაღალი ხარისხი წარმოადგენს ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორს. ამისთვის „Toshiba“-მ  შეიმუშავა რიგი ინოვაციური ტექნოლოგიები, რომლითაც აღჭურვილია „Aquilion RXL“-ის სისტემა.

მასში ინსტალირებულია Toshiba-ს უახლესი სისტემა AIDR - 3D (Adaptive Iterative Dose Reduction 3D), რომელიც ამცირებს დასხივების დოზას და ინარჩუნებს გამოსახულების მაღალ ხარისხს:

•    SUREExposure™ 3D Adaptive - გამოსხივების ავტომატური კონტროლი.
•    აქტიური კოლიმატორები  -  Active Collimator.
•    დოზირების მართვის  რეპორტინგის  ხელსაწყო – Dose Check/Dose    Report.

 


კლინიკის სიახლეები

სიმსივნე და ონკომარკერი – რატომ უნდა დაინტერესდეთ კლინიკა „ახალი სიცოცხლის“ აქციით?

სიმსივნე და ონკომარკერი – რატომ უნდა დაინტერესდეთ კლინიკა „ახალი სიცოცხლის“ აქციით?

ქირურგიის ეროვნული ცენტრის კლინიკა „ახალი სიცოცხლე“ მრავალპროფილური დაწესებულებაა, სადაც 24 საათის განმავლობაში შეგიძლიათ ისარგებლოთ სამედიცინო მომსახურებით.