კომპიუტერული ტომოგრაფი

კომპიუტერული ტომოგრაფი

TOSHIBA Aquilion RXL

ქირურგიის ეროვნული ცენტრი აღჭურვილია მრავალშრიანი კომპიუტერული ტომოგრაფით „Toshiba aquilion RXL“, რომელიც თავის კლასში უპირობო ლიდერია.

კომპიუტერული ტომოგრაფიის სისტემებში გამოსახულების მაღალი ხარისხი წარმოადგენს ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორს. ამისთვის „Toshiba“-მ  შეიმუშავა რიგი ინოვაციური ტექნოლოგიები, რომლითაც აღჭურვილია „Aquilion RXL“-ის სისტემა.

მასში ინსტალირებულია Toshiba-ს უახლესი სისტემა AIDR - 3D (Adaptive Iterative Dose Reduction 3D), რომელიც ამცირებს დასხივების დოზას და ინარჩუნებს გამოსახულების მაღალ ხარისხს:

•    SUREExposure™ 3D Adaptive - გამოსხივების ავტომატური კონტროლი.
•    აქტიური კოლიმატორები  -  Active Collimator.
•    დოზირების მართვის  რეპორტინგის  ხელსაწყო – Dose Check/Dose    Report.

 


კლინიკის სიახლეები

ქირურგიის ეროვნული ცენტრი 72 წლისაა – რა ღონისძიებებით აღინიშნა იუბილე?

ქირურგიის ეროვნული ცენტრი 72 წლისაა – რა ღონისძიებებით აღინიშნა იუბილე?

ქირურგიის ეროვნული ცენტრი პროგრესულად მოაზროვნე მენეჯმენტის, უახლესი სამედიცინო აპარატურის და რაც მთავარია, უმაღლესი კვალიფიკაციის პროფესიონალ ექიმთა მთელი თანავარსკვლავედის ერთობლიობაა.