ექიმი - ლალი ცირდავა

ლალი ცირდავა

პულმუნოლოგი

განათლება

ყირიმის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სამკურნალო საქმე.

ფლობს სახელმწიფო სერტიფიკატებს ფთიზიატრია–პულმუნოლოგიაში, შინაგან სნეულებათა მედიცინაში.

სამუშაო გამოცდილება

2016 წლიდან დღემდე მუშაობს ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში, ფთიზიატრ–პულმუნოლოგის, თერაპევტის თანამდებობაზე;

2014 წლიდან დღემდე ემერჯენს სერვისის კონსულტანტი ფთიზიატრიაში, თერაპიასა და პულმუნოლოგიაში;

2010–2014 წწ. მუშაობდა საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს ტუბერკულოზის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ცენტრში სხვადასხვა თანამდებობაზე: ექიმი–ფთიზიატრი–პულმუნოლოგი–თერაპევტი, სტაციონარული განყოფილების გამგე, მთავარი ექიმი;

2009 წელი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მთავარი სპეციალისტი;

1999–2004 წწ. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მორიგე ექიმი.

ტრენინგები

2014 წელი USAID-ის სერტიფიკატი „ადამიანის უფლებები დახურული ტიპის დაწესებულებებში“;

2013 წელი USAID-ის სერტიფიკატი „ტუბერკულოზისა და აივ/შიდსის ერთობლივი მართვა“;

2011 წელი GPIC-ის სერტიფიკატი „ტუბერკულოზის, მათ შორის რეზისტენტული ტუბერკულოზის მართვის საკითხები ტუბერკულოზის ქსელში მომუშავე ექიმებისთვის“;

2011 წელი GPIC-ის სერტიფიკატი „ტუბერკულოზის კოინფექციის მართვა“.

არაერთი რეგიონული და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მონაწილე.

საქართველოს ფთიზიატრთა და პულმუნოლოგთა ასოციაციის წევრი.

ფლობს ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებს. 

სიახლეები

აქციები