ქირურგიის ეროვნული ცენტრის აქციები

ოფთალმოლოგის კონსულტაცია და თვალის ოპტიკურ კოჰერენტული ტომოგრაფია
ოფთალმოლოგის კონსულტაცია და თვალის ოპტიკურ კოჰერენტული ტომოგრაფია

ოფთალმოლოგის კონსულტაცია და თვალის ოპტიკურ კოჰერენტული ტომოგრაფია - დროული ზრუნვა მხედველობაზე

იხილეთ ვრცლად