კომპიუტერული ტომოგრაფიის კაბინეტი

დეპარტამენტები

TOSHIBA Aquilion RXL

ქირურგიის ეროვნული ცენტრი აღჭურვილია მრავალშრიანი კომპიუტერული ტომოგრაფით „Toshiba aquilion RXL“, რომელიც თავის კლასში უპირობო ლიდერია.

კომპიუტერული ტომოგრაფიის სისტემებში გამოსახულების მაღალი ხარისხი წარმოადგენს ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორს. ამისთვის „Toshiba“-მ  შეიმუშავა რიგი ინოვაციური ტექნოლოგიები, რომლითაც აღჭურვილია „Aquilion RXL“-ის სისტემა.

მასში ინსტალირებულია Toshiba-ს უახლესი სისტემა AIDR - 3D (Adaptive Iterative Dose Reduction 3D), რომელიც ამცირებს დასხივების დოზას და ინარჩუნებს გამოსახულების მაღალ ხარისხს:

•    SUREExposure™ 3D Adaptive - გამოსხივების ავტომატური კონტროლი.
•    აქტიური კოლიმატორები  -  Active Collimator.
•    დოზირების მართვის  რეპორტინგის  ხელსაწყო – Dose Check/Dose    Report.

აქციები

დეპარტამენტები

ექიმები

სიახლეები